Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Ostrava
Zřizovatel
3. 10. 2020
Opatření na internátě - COVID-19
2. 10. 2020
Omezení plavání + kroužků COVID-19
27. 8. 2020
Aktuální informace o provozu internátu ve školním roce 2020/2021