Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Ostrava
Zřizovatel

Charakteristika zařízení

Zařízení zajišťuje odbornou péči přibližně 170 sluchově a řečově postiženým dětem a žákům převážně ze spádové oblasti Moravskoslezský kraj. Součástí zařízení je speciálně pedagogické centrum pro vady sluchu, mateřská škola, základní škola, internát, školní družina a školní klub. Škola má vlastní jídelnu, která zajišťuje celotýdenní stravu.

Celý komplex je umístěn v Ostravě – Porubě, poblíž vozovny tramvají, nedaleko od plaveckého porubského bazénu.

Škola má vlastní venkovní areál pro MŠ, venkovní sportovní areál.

Aktuality ze ZŠ

27. 3. 2020
Zásady komunikace při dálkovém vzdělávání žáků 2°
26. 3. 2020
Tiskopis pro rodiče
23. 3. 2020
ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD
19. 3. 2020
Žádost o ošetřovné
16. 3. 2020
INFO
10. 3. 2020
Opatření k zamezení rozšíření koronaviru v ČR

Aktuality z MŠ

27. 3. 2020
Zápis do 1. třídy
26. 3. 2020
Tiskopis pro rodiče
24. 3. 2020
Žádost o ošetřovné
Zatím nebyly vloženy žádné dokumenty.