Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Ostrava
Zřizovatel

učitelky
Mgr. Dana Škorpíková
Mgr. Monika Krzyžoszczaková
asistent pedagoga
Bc. Ráchel Salvetová

Logopedická třída

  • těžké vady řeči (dysfázie, opožděný vývoj řeči, nemluvnost)
  • rozštěpy (rtů, patra)
  • duální postižení (sluchové + zrakové postižení)

učitelky
Mgr. Jana Rymiecová
Karolína Výtisková
asistent pedagoga
Pavla Pyšová

Třída pro děti se sluchovým postižením

  • uživatelé sluchadel, kochleárního implantátu
  • bez kompenzačních pomůcek – není možná kompenzace
  • výuka i ve znakovém jazyce

učitelky
Bc. Tereza Nemcová
Renáta Škrabálková
asistent pedagoga
Vlasta Boháčiková

Třída pro děti s kombinovanými vadami

  • těžké sluchové vady
  • porucha autistického spektra
  • rozvoj komunikačních dovedností s podporou a využíváním náhradních komunikačních systémů (VOKS, alternativně augmentativní komunikace)