Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Ostrava
Zřizovatel

"Tělo nechť každodenní hýbání své má. Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. Učit lze slovy, vychovávat jen příkladem." (J. A. Komenský)

Naše děti vzděláváme podle Školního vzdělávacího programu pod názvem „Zvonečkův kouzelný svět“, který je přizpůsoben vzdělávacím potřebám dětí s narušenou komunikační schopností. Je zpracován tak, aby měly děti možnost neustálé zpětné vazby, protože stálým opakováním si vštěpují a upevňují poznatky a dovednosti o okolním světě.

Vzdělávání zakládáme na čtyřech pilířích:

  1. Učit se poznávat – pomáháme dětem prostřednictvím dostatečného množství podnětů k rozvíjení vlastní osobnosti a k získání základního poznání o okolním světě, o životě, o člověku samotném – poznávání realizujeme i mimo prostředí mateřské školy (výlety, exkurze, pozorování při vycházkách, sportovní aktivity, pobyt v přírodě…)
  2. Učit se jednat – vytváříme pro třídu společná „Pravidla chování“ s obrazovými symboly a postupně se jimi děti řídí
  3. Učit se žít společně – společně rozvíjet pochopení pro ostatní lidi a učit se vzájemnému porozumění
  4. Učit se být – rozvíjíme samostatnou osobnost dítěte a zároveň učíme děti nést důsledky svého jednání a chování

Celá verze školního vzdělávacího programu je k dispozici u vedoucí učitelky MŠ a na jednotlivých třídách.