Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Ostrava
Zřizovatel

Školská rada

Zasedání školské rady 24.dubna 2019

Program:

  • Seznámení se zprávou o činnosti školy za rok 2018        p.J.Zábojníková
  • Seznámení se školním rokem 2019/20 - jiné financování, 1.trídy, příspěvky SRPŠ, sešíty       Mgr. Suchoň 

 

ŠKOLSKÁ RADA - obecné informace

V souladu s §167 a §168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a odborném a jiném vzdělávaní (školský zákon) je při školách zřízena školská rada. Školská rada je orgán umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Funkční období je třileté.

 

Školská rada

při Základní škole pro sluchově postižené, Spartakovců 1153, Ostrava - Poruba, 708 00

Funkční období: 26.9.2017 - 30.9.2020

Předseda:             RSDr. Ivana Kalousková

Místopředseda:    Eliška Pavlasová

Členové:                Mgr. Libuše Brožová

                               PaedDr. Iva Mrkvicová

                               MUDr. Jiří Samlík

                               MUDr. Radana Walderová

 

Zasedání školské rady - 10.10. 2018 

Program: 

  • Seznámení s výroční zprávou o činnosti školy za rok 2017/18
  • Seznámení se záměry školy ve školním roce 2018/19