Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Ostrava
Zřizovatel

Standardy SPC

Poradenská péče se řídí platnou legislativou:

  1. Školský zákon,
  2. Vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných ve znění pozdějších předpisů,
  3. Vyhláška č. 72/2005 Sb, o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění pozdějších předpisů,
  4. Vyhláška č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení na střední školy,
  5. Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
  6. Vyhláška č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších předpisů                    a další....

Bližší informace o poskytování poradenských služeb v SPC naleznete ve Vnitřním a organizačním řádu SPC - viz.Dokumenty SPC