Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Ostrava
Zřizovatel

Podmínky přijetí

Na základě doporučení školského poradenského zařízení (SPC, PPP) přijímáme děti se: 

  • sluchovým postižením různého stupně
  • se závažnými vadami řeči - dysfáziemi.

Podle možností umožňujeme přestup žáků do naší školy i v průběhu školního roku.